Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

A Szobi Körzeti Állami Zeneiskola 1972. január 1-jén vált önállóvá. Már ezt megelőzően is folyt zeneoktatás területünkön, 1964-től a Váci Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataiként: Verőcén, Nagymaroson, Zebegényben, Szobon, Vámosmikolán és Nagybörzsönyben. Ennek alapjait pedig egy zeneoktató munkaközösség kezdte kialakítani, még az 1964-es esztendőt megelőzően.

1971-ben a Pest Megyei Hírlap több ízben tudósított a szobi zeneiskola önállóvá válásáról; a szándékról, a kiváltó okokról. Cs. Nagy Tamás igazgató egyik nyilatkozatában elmondja, hogy a megnövekedett növendéklétszám, és a kihelyezett tagozatok nagy távolsága miatt egyre nehezebb az iskola igazgatása és ellenőrzése. Ezért javasolja, és tervezi a tagozatok leválasztását, és függetlenítését Szob központtal mivel az a terület középpontjában áll. A Szobi Nagyközségi Tanács vállalta az önálló intézmény létesítésével járó anyagi feladatokat, s hozzálátott a központi épület kialakításához. Erre a célra az általános iskola egyik épületét – melyben addig napköziotthon működött – jelölték ki. Az átalakítás folyamán 4 tantermet, 1 irodát, 1 hangversenytermet, valamint mellékhelyiségeket készítettek. A Pest Megyei Hírlap 1971. aug. 1-jei szám röviden tudósít: „Augusztus 20-án avatják a zeneiskola épületét Szobon, egyelőre még Váchoz fog tartozni, 1972. jan. 12-jétől önálló lesz.” Az események további folytatását szintén a Pest Megyei Hírlap közli annak 1971. aug. 20-i száma: „a Szobi napok nyitányaként Heil Imréné, a nagyközségi pártbizottság titkára átadta az új zeneiskolát Cs. Nagy Tamásnak, a Váci Állami Zeneiskola igazgatójának. A megnyitó után ünnepségen a váci Musica Humana együttes játszott.”

Ilyen előzmények, s az első félév eltelte után 1972, jan. 1-jén vált önállóvá intézményünk, Pest megye kilencedik zeneiskolája.