Szakmai nap a Cházárban

2021. november 9-én szakmai napra gyűltek össze a Váci Tankerület intézményvezetői a Cházár András EGYMI dísztermében.
A vendégeket Fehér Mónika szakmai vezető asszony és Ványi Lászlóné intézményvezető köszöntötte.
 
Az esemény célja az volt, hogy az egyre gyakrabban előforduló integrált SNI ellátás miatt, az oktatási intézmények között megtörténjen a személyes kapcsolatfelvétel.
 
A délelőtt folyamán a gyógypedagógiai intézmény munkatársai általános tájékoztatást nyújtottak a többségi iskolákban dolgozó vezetők részére.
 
Az előadások sorát Ványi Lászlóné kezdte „A köznevelés és közoktatás speciális feladata az integrálás” témakörben. Az intézményvezető előadásában kitért a gyógypedagógiát érintő általános tudnivalókra.
 
Őt Dévényi Ildikó az utazó gyógypedagógusi és fejlesztő nevelést – oktatást végző intézményegység vezetőjének „Út az SNI státuszig és a szakértői vélemények értelmezése”, illetve a „Mit kell tudni az egyéb pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált tanulókról” előadása követte.
 
Majd ismét az intézmény vezető következett, aki az SNI ellátás módszertanába nyújtott betekintést.
 
A módszertani téma feldolgozását Móró Edina munkaközösségvezető és Pozsonyi Réka megbízott általános iskolai intézményegységvezető „Gyakorlati példák az integrálás területén” címen megtartott előadásai egészítették ki.
 
A nap folyamán lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megválaszolására, kötetlen beszélgetésekre, az együtt gondolkodás és a párbeszéd megkezdésére.
 
Záró gondolatként elhangzott, hogy ez az alkalom a már folyamatban lévő együttműködések, a közös feladatellátás erősítése és támogatása érdekében szerveződött, mely folyamatban a Fenntartó a továbbiakban is aktív támogató szerepet vállal.