A pomázi Teleki Wattay Művészeti Iskola nyertes pályázatai a 2021-2022. tanévben

A Színielőadás "mesterei" leszünk (NTP-INNOV-21-0139) élményalapú komplex tehetségfejlesztő programban a Teleki-Wattay Művészeti Iskola fiatal zongoristái és moderntánc szakos tanulói vesznek részt. A gyerekek a mese és a zene varázslatos világán végig haladva megtapasztalják a játék, a mozgás, az improvizálás örömét, a közösség, az összetartás erejét. A program célja a meglévő tudásra, tapasztalatokra építve a gyerekek kreativitásának, improvizációs készségének, fantáziájának, személyiségének fejlesztése, élményközpontú foglalkozásokkal, ahol a táncos és zongorás alapmozdulatok rögzítésével a diákok digitális kompetenciái is fejlődnek. A program eredményeként a kortárs zene adta sokszínű lehetőségeket felhasználva a részt vevő tanulók önálló közös alkotást hoznak létre, melyet előadás keretében mutatnak be.
A „HangSzín” (NTP-INNOV-21-0119) című élményalapú komplex tehetséggondozó program a Testvérmúzsák Alapítvány nyertes pályázata. A program célja Shakespeare Szentivánéji álom című művének feldolgozása, tovább gondolása, színpadra állítása, bemutatása, melyben a fiatalok saját ötleteit beépítve készülnek a jelenetek, illetve az előadáshoz készülő díszletek, jelmezek. Az élőzene is a részt vevő diákok javaslatai alapján alakul ki. Az előadás során a tanulók közös alkotáson keresztül több művészeti ágba is belekóstolhatnak, ezáltal fejlődnek a zenei, interperszonális és vizuális készségeik. Mindemellett a program megtanítja a digitális eszközrendszerek szükséges, de elégséges használatát. A gyakorlatok során az alkalmazott berendezések a diákok képességeinek feltárását és fejlesztését szolgálják, meghagyva a tehetség szuverenitását és az emberi minőséget. A megszülető produkciót így a valódi értékek és nem a technikai attrakciók jellemzik.
 
A Harmadik dimenzió (NTP-INNOV-21-0163) a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületének nyertes pályázata. A Teleki-Wattay Művészeti Iskolában működő fúvószenekar komplex tehetségfejlesztő programjának célja, hogy tanítványai olyan komplex tudást és kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítségével a 3D technológia alkalmazásával képessé válnak a saját fizikai adottságukhoz optimalizált hangszerekhez fúvókákat, eszközöket tervezni és előállítani! A nemzetközi szinten is egyedi program, a tavalyi „Harmadik dimenzió” projekt folytatása. A program Széplaki Zoltán mesterpedagógus legújabb innovációjára épül, aki a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában tanítványai részére saját adottságukhoz igazított, egyéni fúvókákat, hangszerkiegészítőket, eszközöket tervez, illetve állít elő 3D nyomtató használatával. Kutatásairól a tudásmegosztó weboldalán részletes prezentáció is található. Az igen komplex projekt a zenetudomány mellett érinti a kémia, fizika, akusztika, matematika, és nem kis részben a képzőművészeti ágakat is. A foglalkozás minden korosztály számára hasznos.