Idén is átadták a Szent Erzsébet Rózsái díjakat

Pénteken, Erzsébet napon a váci Duna-parton emlékeztek meg Szent Erzsébetről és adták át a Szent Erzsébet Rózsái díjakat. A szeles, hűvös időben is sok gyerek gyűlt össze a rendezvényre. A megjelenteket Ványi Lászlóné, a Cházár András EGYMI intézményvezetője köszöntötte. Elmondta: úgy érzi, hogy szerencsések, vagy inkább Isten kegyeltjei, hiszen ezt a megemlékezést a gyönyörű Duna-parton, az Erzsébet szobránál tarthatják meg minden évben.
 
„Isten kegyeltjei vagyunk cházárosként is, mert nekünk jutott ennek a szobornak a virtuális birtoklása. És Isten kegyeltjei vagyunk közösségként is, mert a napjainkban oly nehezen megtalálható pozitív példaképek tekintetében nekünk van egy kézzelfogható, évente konkrétan megélt lehetőségünk, jó gyakorlatunk. Ez a lehetőség azt jelenti, hogy egy magyar női történelmi személyiség életét bemutatva tudjuk szemléltetni, hogy mit jelent a jóság.
 
És évről évre be tudjuk mutatni azt is, hogy bár a világ igen furcsa fordulatokat vesz, mi mégis tudunk olyan óvodásokról, iskolásokról és felnőttekről, akik segítőkész magatartása példaként felidézhető a tanórák során is és a nevelés során is” – mondta, majd felidézte Szent Erzsébet életét, tevékenységét, felhívva a figyelmet tetteire.
 
Ebben az évben is több gyerek és felnőtt részesült Szent Erzsébet Rózsája díjban. A megemlékezésen díjat vehetett át Tardy Patrik, aki 2019 szeptemberétől jár a Váci Deákvári óvoda, Újhegyi úti tagóvodájába. Patrik barátságos, kedves segítőkész kisfiú. Az óvodában szófogadó, szívesen segít kisebb társainak a játékban és a játékelrakásban is. Az udvariassági szokásokat minden esetben betartja a felnőttekkel, gyerekekkel egyaránt. Nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedése példaértékű a csoportba járó gyerekek számára. Zenei képességei is kiemelkedőek, szépen, tisztán énekel, megfelelően használja a ritmus hangszereket.
 
Szintén díjban részesült Lisztovszki Máté, aki a Váci Waldorf Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Az osztályban mindig derűs nyugalommal van jelen. Lelkesen, figyelmesen vesz részt a feladatokban, a tanórákon kívül is szívesen segít, ahol szükséges. A tanárok jobbkeze az osztály körüli feladatokban, kétkezi munkákban. Osztálytársai is számíthatnak rá, akár segítségről, akár a tanultak elmagyarázásáról van szó. A csoportmunkákban mindig segítő együttműködéssel vesz részt, példát mutat a feladatok iránti elkötelezettségével, szorgalmával. Örömmel vesz részt bármilyen közösségi megmozdulásban, művészeti tevékenységben. Tagja az iskolai kórusnak, az iskolai ünnepeken szívesen csatlakozik a tanári kórushoz is, és a szokásos év végi színdarabokban is nagyon szeret játszani. Sokat tesz a közös munka sikeréért. Társaival jó összhangban, elfogadással, empátiával van jelen az osztályban. Édesanyja fazekasként dolgozik, és Máté az édesanyja vezette gyerekfoglalkozásokon és nyári táborokban is rengeteget segédkezik. Hozzáállása komoly megtartó erő és példa a közösségi tevékenységekben.
 
Díjat vehetett át Oláh Gábor, a Cházár iskola tanulója, aki 2019. szeptemberében került az intézménybe, a szakiskolai intézményegységének előkészítő évfolyamába.
 
„Első pillanattól kezdve tisztelettudó, csendes, szorgalmas fiatalemberként ismerhettük meg. Már akkor kiragyogott az az alázat, amellyel a tanulás, a fejlődés, a jobb emberré válás irányában tanúsított. Szándékai mindig is tiszták voltak, és azok is maradtak, mind mai napig. Nem kritizálja társait, csak azért, mert épp rossz napja van, sőt azonnal „ugrik” segíteni nekik, ha lemaradtak a tananyagban, vagy a feladatok helyes megoldásában. A tudás iránti vágya példaértékű, oly annyira, hogy aki mellette ül az iskolapadban, vagy a közelében van, azokat is képes magával ragadni, a tanulás, tudás, sikeresség irányába mozdítani.
 
Az online oktatás időszaka alatt sem változott ez a helyzet, minden feladatot maximálisan, elsők között elvégzett, és visszaküldött. Társait ott sem hagyta magukra, akinek elmaradása volt és hozzá fordult, mindig segített a felzárkózásában. Mi, tanárok sem tudtunk tőle soha olyat kérni, amire ne mondott volna azonnal, habozás nélkül igent. Ennek legutolsó példája az idei „október 23-i forradalom és szabadságharc” megemlékezésében való szereplése.
 
Időközben a szerelem is elérte egy iskolatársnője személyében. Az a mentorálás, ahogy felkarolta barátnőjét, csak megerősíti azt a tényt, hogy nagyon is méltó személyhez fog kerülni az elismerés” – hangzott el.
 
Szintén rózsát kapott Szegner Szandi Erzsébet, aki pici gyermekként került a Cházár András iskolába. Jelenleg a negyedik osztályban folytatja tanulmányait.
 
„Az óvodában csendes, visszahúzódó gyermekként töltötte napjait. Az iskola előkészítő osztályába átkerülve minden új feladatot tágra nyílt szemmel fogadott. Érdeklődéssel fordult az új iskolai teendők felé. Kezdetben csendes szemlélőként vett részt az új osztályközösségben. Az egyik osztályfokból a másikba lépve egyre magabiztosabbá vált, ez a közösségben elfoglalt helyén is megmutatkozott. Az iskolai évek elején kialakult leánybarátságai a mai napig élénken élnek.
 
Figyelme minden osztálytársa felé kiterjed, főleg, ha az segítségre szorul. Legyen az akár fizikai segítség vagy akár lelki támogatás szükségessége – ő minden esetben ott van és segít társának. Ha kell segít a kisebbeknek a kézmosásban, ha kell segít az öltözködésben, beköti a cipőt, de támasz akkor is, ha a szomorúságot kell mosollyá változtatni.
 
Az újonnan érkező elsősöket mindig felkarolva segítette teendőik elvégzésében. Szinte már anyáskodó szeretettel irányítgatja őket.
 
A felnőttekkel mindig tisztelettudóan és udvariasan viselkedik. Nem csak társainak van segítségére, hanem a felnőttek felé is figyelemmel fordul.
 
Az iskolai szabályokat mindig betartja, és erre ösztönzi, figyelmezteti társait is, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.
 
Amiért érdemesnek tartom, tartjuk az Erzsébet Díjra az a belőle fakadó feltétel nélküli szeretete, mellyel a környezete, társai felé fordul és kivétel nélkül nyújt segítséget empatikus hozzáállásával” – írta róla osztályfőnöke.
 
Szent Erzsébet rózsája díjban részesült Bajkó Anna, a váci Piarista Gimnázium 11.C osztályos tanulója, aki Dunakeszin lakik, innen jár be minden nap.
 
„Anna jó tanuló, szépen teljesít az iskolában, s most, 11. osztályban épp a pályairányultsága szerint a biológia, kémia fakultációt gyűri, ugyanis egészségügyi pályára készül. Érdeklődik a nyelvek iránt is.
 
Anna osztályának fontos láncszeme, szívesen szervez programokat és szervesen kiveszi részét az osztályt érintő feladatokban, mindig lehet rá számítani.
 
Anna katolikus vallású és nagyon fontos számára a vallásos környezet és közösség. Szabadidejében nagy szeretettel vesz részt kisebb gyerekek táboroztatásában, élvezi a velük való munkát. Számtalan ilyen típusú feladatot végzett már. Az iskolánkban működő, nyár eleji HIT-HAT tábor állandó segítője, de nemcsak a kisebbek, hanem a közvetlen kortársainak is támasza tud lenni. Tavaly a pandémiás időszakban egyik kezdeményezője és fő motorja volt az iskolai online korrepetálásnak, felnőtteket idéző ötletességgel és magabiztossággal szervezte ezt a tevékenységet. Nem véletlen, hogy már 100 óránál is többet könyvelhettünk el az iskolai közösségi szolgálatra.”
 
Díjat adományoztak Schoffer Sándornénak, aki 1969-ben gyermekfelügyelőként ismerte meg a hallássérült gyermekek nevelését. 1971-ben felvették a Bárczi Gusztáv Főiskolára és 1975-ben sikeresen államvizsgázott Okleveles Hibásbeszédűek, Hallási fogyatékosok nevelésére képesített gyógypedagógiai tanárként.
 
Az óvodában 22 éven át tanította hangos beszédre a legkisebbeket. A gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén kifejtett példaértékű munkájáért 1997-ben Cházár András Díjat, 2006-ban Angyal József díjat kapott. Folyamatosan képezte magát, oktatásinformatikusi végzettséget is szerzett. Nyugdíjba vonulásáig az általános iskolában egyéni anyanyelvi órákon végezte a hallássérültek komplex gyógypedagógiai fejlesztését, és segítette az informatikai oktatást.
 
2007-től a Cházár András Alapítvány Kuratóriumának elnökeként támogatja, segíti a rászoruló gyermekeket és családjukat. Rendszeresen részt vett pályázatok elkészítésében, projektvezető volt a DDC Zöldmegoldás Pályázatban, mely az óvodaudvar felújítását tette lehetővé.
 
Nyugdíjas gyógypedagógusként Vác és vonzáskörzetében működő óvodákban logopédusi feladatokat látott el.
 
Ugyancsak Szent Erzsébet Rózsája díjban részesült Meláth Attila baptista lelkész, aki 30 éve, azaz, 1991 óta áll váci közössége élén.
 
„A vele történő első találkozásra nem is emlékszünk mi cházárosok, mert úgy tűnik számunkra, hogy mindig velünk volt, mellettünk állt és támogatott minket.
 
Például évről évre közbenjár a Mikulásnál, hogy az biztosan ne felejtsen el minket meglátogatni, de a Mikulástól függetlenül is támogatja óvodásainkat, iskolásainkat azzal amire szükségünk van és akkor amikor szükségünk van.
 
Sikeres tanítványaink, versenyzőink jutalmazásából is ki veszi részét.
 
2020-ban megalapította a Baltazár Díjat diákjain részére. A díjat, mely egy oklevél kíséretében átadott pénzjutalom, az a szakmunkástanuló kaphatja, aki az adott tanévben önmagához viszonyítva a legnagyobb teljesítményt nyújtotta a szorgalom és a magatartás területén. Sokszor jelent számunkra lelki támaszt is.” – hangzott el a méltatásban.
 
Az esemény végül a díjazottak közös gyertyagyújtásával zárult, melyet a Szent Erzsébet szobornál helyeztek el. Közreműködtek a Cházár András EGYMI 5. osztályos tanulói.