Új intézményvezető az Izbégi Általános Iskola élén

Papp Gergely Tamást nevezték ki szeptembertől az Izbégi Általános Iskola élére. Most tölti negyedik tanévét itt az intézményben, az előző három tanév során intézményvezető-helyettesi munkakörben dolgozott, így már jól ismeri az iskolát. A hagyományok megtartása, erősítése mellett fontos célkitűzése a rugalmas, nyitott, innovatív szemlélet gyakorlati megvalósítása.
 
- Korábban mint intézményvezető-helyettes dolgozott az intézményben. Milyen feladatokat látott el akkor?
 
- Vezetői feladataim mellett a teljes intézmény napi működésének vezénylése, az alsó tagozat szakmai munkájának irányítása és a fejlesztő munkacsoport koordinálása volt a feladatom.
 
- Hogyan fogadták a kollégák, diákok, szülők?
 
- Az alakuló értekezletünk és a tanévnyitó ünnepélyünk után több kolléga, szülő és külsős partnerünk részéről érkezett jelzés, melyben megerősítették megtisztelő bizalmukat. A tanulókkal több évfolyamon élő a kapcsolatom, ez a jó viszony idén is megmarad.
 
- Milyen főbb tervekkel indul neki az elkövetkező öt évnek?
 
- Vezetői pályázatomban hangsúlyt kapott a hagyományok továbbvitele, az iskola profiljának megőrzése. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapkompetenciák fejlesztésén túl a naprakész, használható tudás megszerzésére. Fontosnak tartjuk az átmeneti pontok megsegítését: óvodából érkező elsőseink, felsőbe lépő ötödikeseink külön figyelmet kapnak. A 2021-22-es tanévben a 7. és 8. évfolyamos tanulóink tankerületi támogatással részt vesznek a továbbtanulást, pályaválasztást segítő és támogató projektben. Tehát minden korosztálynak igyekszünk biztosítani a zökkenőmentes átmenetet az érintett évfolyamokon. Ezen kívül tantestületünk fontos célkitűzése az értékek megőrzése mellett a rugalmas, nyitott, innovatív szemlélet gyakorlati megvalósítása is. Több alkalommal veszünk majd részt intézményi, tagozati és kis csoportos továbbképzéseken. Kollégáink fontosnak tartják a folyamatos önképzést, melyet vezetőként támogatunk. Idén új épületszárnnyal bővül intézményünk. Az októberi átadás után igyekszünk a lehető legoptimálisabban kihasználni az épületet.
 
- Vannak-e olyan dolgok, amelyeken változtatni kíván? Tervez esetleg újdonságokat?
 
- Vezetőtársaimmal közösen tervezünk kisebb, szakmai jellegű és működést érintő változtatásokat a további hatékonyság érdekében. Szívesen vennénk a még szorosabb utánkövetést a városi óvodák részéről, hiszen évről évre emelkedik az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek száma. A vezetőség kiemelt, hosszú távú terve az osztályprofilok piacképes megújítása a hagyományok megőrzése mellett. Idén már végre is hajtottunk ezirányú kísérleti jellegű változtatást: ÖKO osztályunk profilját ÖKO-SPORT osztállyá bővítettük. A valós szülői igények kiszolgálását egybe tudtuk fűzni kollégáink emelt szintű képzettségével. Így továbbra is teljesítjük a Pedagógiai Programunk célkitűzéseit, miközben a frissen megjelenő társadalmi igényeknek próbálunk megfelelni. Már az előző tanév során előkészítettük az idegen nyelvi képzésre vonatkozó újításainkat. Újonnan belépő nyelvszakos kollégáinkat már eleve úgy vettük fel, hogy kivitelezhető legyen a nívócsoportos képzés előkészítése. 2022. szeptemberétől Figurás osztályainkban felmenő rendszerben bevezetnénk a nyelvi előkészítő foglalkozásokat.