Fókuszban a pályaorientáció

Az Oktatási Hivatal, a Váci Tankerületi Központ és a Piarista Kilátó Központ közös szervezésében rendezték meg 2021. szeptember 20-án, hétfőn azt a szakmai tudásmegosztó programot, amelyen a legújabb pályaorientációs fejlesztések, a mérő- és támogató eszközök kerültek bemutatásra. A szakmai nap számára a Piarista Kilátó Központ biztosított helyszínt. A résztvevők azok a pedagógusok voltak, akik jelenleg a hetedik vagy nyolcadik osztályban osztályfőnöki feladatokat látnak el.
 
A megjelenteket először Verebélyi Gábor Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte.
 
„Nem ismerjük a jövőt, eddig sem ismerte senki, a szakmák szempontjából még nagyobb a bizonytalanság, senki nem tudja, hogy az iskolarendszer hogyan fog változni, hisz változnak a szakmák, változnak az igények.”
 
A Piarista Kilátó Központ igazgatója, Katona Miklós arról beszélt, hogy bár alig három éve működik az intézmény, a tankerülettel mindig sikerült közösen gondolkodniuk.
 
A bevezetők után a Pályaorientációs fejlesztések az Oktatási Hivatalban címmel tartott előadást Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető, melyben két mérőeszközzel ismertette meg a jelenlévőket.
Az előadó beszélt a 2021/2022. tanévi Országos Pályaorientációs Mérés (OPM), mint vizsgálat lebonyolításáról, melyet idén szeptember 20. és október 11. között kell megszervezni. A részvétel az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók számára kötelező. A mérés végén a teszt automatikusan kiértékelésre kerül, és a gyerekek ágazati szintű ajánlást kapnak a továbbtanulásukhoz.
 
Ezt követően a pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz, a POM működését mutatta be a megjelent pedagógusoknak és megválaszolta a felmerülő kérdéseket. A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az Oktatási Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával kell lebonyolítani – hangzott el. A POM felület a 13-20 éves korosztályt célozza meg, tehát nemcsak az általános iskolák használhatják. A felület önállóan, iskolai támogatás nélkül is használható. A mérés kiértékelésének eredménye, hogy a kitöltő konkrét szakmákat kap ajánlásként, és a lakóhelyéhez legközelebbi képzési helyeket is felsorolja számára a szolgáltatás.
 
A pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz (POM) rendszer egyik célja elsősorban a tanulók, másodsorban az őket segítő szülők, pedagógusok, pályaorientációs szakemberek támogatása, illetve egy komplex pályaorientációs eszköztár biztosítása az eredményes pályaorientációhoz. A felületen elérhető tesztek magában foglalják az egyéni tervezési és döntési folyamatot támogató mérőeszközöket, de általános pályaorientációs ismereteket is tartalmaznak, mint pl. az aktuális szakmajegyzék, a szakmák ismertetése.
 
A megalkotott mérőeszköz célja továbbá a felhasználó tanulókat aktivitásra ösztönözni, érdeklődést ébreszteni önmaguk és a pályák világának megismerése iránt. A mérőeszköz használata által visszajelzést adni saját érdeklődésükről, kompetenciáikról, a pályaépítésben fontos személyes tulajdonságaikról. Ajánlásokat tenni a mérési visszajelzések és illeszkedő pályák alapján. Az ajánlások nem kész válaszok és megoldások, hanem továbbgondolkodásra ösztönző javaslatok. A kérdőív kitöltése csak egy lépés a megfelelő pályatervezés irányába.
 
Ütőné dr. Visi Judit kiemelte itt is, hogy a szoftver használata ugyancsak anonim és bárki számára használható, kortól függetlenül, bár elsősorban a célcsoport a 13 évesnél idősebbektől a fiatal felnőttekig nem korhoz kötött.
 
Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum kancellárja beszédében a szakképzés állandó változására hívta fel a figyelmet és kiemelte az általuk kidolgozott Iránytű pályaorientációs szolgáltatás sikeres működését.
 
Az Iránytű projektről már Konfár Mónika, a Váci Szakképzési Centrum pályaorientációs tanácsadója beszélt. Bemutatta az általuk kidolgozott életpálya-tervezési programot, melyet már évek óta használnak a szakképzésben, sikerrel. Tájékoztatta a jelenlévőket a pedagógusok számára készülő akkreditálás előtt álló pályaorientáció képzésről. Az első, pilot csoport a kísérleti foglalkozássorozatot augusztus végén már sikeresen végig csinálta. Bemutatásra kerültek a Váci Szakképzési Centrum szakmai szolgáltatásai a témában, mind az iskolákban tartható foglalkozássorozat, mind a Centrum Digitális közösségi Alkotóműhelyében lebonyolított szakmai programok.
 
Végül pedig a házigazda Piarista Kilátó Központ munkatársai Katona Miklós, Elter András és Ruzsinszki Péter tartottak előadást az intézmény szolgáltatásairól. Ezek közül kiemelt figyelmet kapott a tehetségazonosítás, valamint az egyéni konzultációs és mérési lehetőségek.
 
Záró gondolataiban Verebélyi Ákos kiemelt feladatként nevezte meg az iskolákban folyó pályaorientációs tevékenységeket és tanulók és szülők támogatását. A bemutatott eszközök hosszú távú használatára biztatta a pedagógusokat. Felhívta a figyelmet, hogy szükséges a pályaorientációs eszközök használatának hosszú távú beépítése az iskolai mindennapokba, ez egy új szakmai elvárás. Ez megalapozhatja azt, hogy a gyerekek képességeiktől függetlenül megtalálják a számukra testhezálló életpályát, abban jól érezzék magukat, ezáltal elégedetten állják meg a helyüket felnőtt életükben.