ZeneVarázslat Szentendrén

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola és a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány szervezésében valósult meg 2021. július 21-25 között a ZeneVarázslat Komplex Művészeti Tábor az iskola zongorista növendékei számára.
 
A zeneiskola pedagógiai célkitűzése az egész ember harmonikus fejlesztése; erre való tekintettel szerveztük meg a tehetséggondozó tábor minden percét. Ahogy Leonard Bernstein írja: “...valaminek a tudásához a legjobb út egy másik tudományág összefüggésein vezet”. Mi ezt a gondolatot a különböző művészeti ágak egymásra hatásában, azok komplexitásában fogalmaztuk újjá a tábor szervezésekor és a megvalósítás során is. Tehetséggondozó táborunkban a nyelvi-, logikai-, téri-, testi-kinesztetikus-, zenei-, intraperszonális-, interperszonális intelligencia fejlesztése egyaránt megtörtént. Az online tanítás időszakát magunk mögött hagyva növendékeinket az egymás közti együttműködésre biztattuk, valamint a képzelet használatára, egyszóval a kreativitásra. A táborban lehetőséget biztosítottunk számukra a kockázatvállalás kipróbálására, a feladatok megoldásának többféle módját is megtapasztalhatták. Hét különböző foglalkozást kínáltunk számukra - pontos időbeosztásban -, ahol egyrészt a szabályok és hagyományok tiszteletére biztattuk őket; másrészt igyekeztünk felébreszteni a bátorságot és a kezdeményezőkészséget ennek ellenkezőjére abból a célból, hogy alkotó felnőttekké váljanak.
 
A zenei tehetséggondozás folyamatát a társművészetekkel gazdagítottuk, így testet öltött a hatékony kreativitás fejlesztés folyamata. Igyekeztünk megvalósítani azt, amire Sir Ken Robinson -nemzetközi oktatási tanácsadó, angol akadémikus - hívta fel a közelmúltban a figyelmet: hogy úttörő jelentőségű gondolatok akkor születhetnek, amikor valaki összefüggést fedez fel különböző gondolkodási módokat igénylő tartományok (területek) között. A különböző foglalkozásokon a zene tárgyát, a zenében rejlő kifejezést többféle nézőpontból szemlélhették a gyerekek. A ZeneVarázslat Komplex Művészeti Táborban pedagógusként és előadóként is olyan nemzetközi hírű művészek adták át tudásukat, mint Rohmann Imre, Kurucz Tünde, Várnagy Andrea, Eckhardt Gábor. Rajtuk kívül minden nap tanítottak iskolánk pedagógusai is: Baczkóné Tari Tina, Csizmadia Angelika, Forrai Judit, Gaál Natasa, Orbánné László Hajnalka, Richter Annamária, Völgyesi Zsuzsa. Minden reggelt a Kovács-módszerre alapozva, átmozgató tornával kezdtünk, Baczkóné Tari Tina vezetésével. A táborban a zongoraórákon túl a növendékek megismerkedhettek más művészeti ágakkal is. Nagy Barbara festőművész vezetésével grafika-festészetfoglalkozásokon vettek részt. A legjobban sikerült alkotásokból kiállítást szerveztünk, ami egész nyáron megtekinthető a zeneiskolában a hangversenyterem falain. Kerámia foglakozásokat is tartottunk, Tóth Judit kolléganőnk vezetésével, az elkészült műalkotásokból a nagyterem előterében rendeztünk kiállítást. Kiégetés után a gyerekek emlékként vihetik haza a saját maguk készítette tárgyakat. Improvizációs foglalkozásokat két kolléga tartott, Dömény Krisztián és Völgyesi Zsuzsa. A foglalkozások nagyon izgalmasak voltak és jó hangulatban teltek. Voltak közös zenélések, dallamrajzos és fantáziajátékok, filmzene rögtönzés, és voltak gyakorlatok, amelyeket a gyerekek maguk formáltak és találtak ki. A spontán improvizálás; vagy az improvizálást segítő gyakorlatok, a kreatív feladatok megoldása során - a megszerzett jártasságok, készségek - fontos tapasztalatot jelentettek és megalapoztak egyfajta tudásbázist a gyermekek produktív feladatmegoldásához. Számos vicces fordulat akadt az órákon, ami megalapozta a jó hangulatot. Félegyházi Török Ferenc mester az Artistaképző Intézetből érkezett és olyan cirkuszművészeti foglalkozásokat tartott, ahol a tanulók kipróbálhatták ügyességüket a zsonglőrlabdával és tányérral, és fejleszthették egyensúlyozó képességüket az óriás labdával, és a gólyalábbal. A legegyszerűbbnek tűnő zsonglőrmutatvány reprodukálásához szükség volt a résztvevő növendékeink finommotorikus mozgására. Ez a mozgás a neurológiai harmonizáció része, vagyis gondolkodást, koncentrációt is fejlesztettek az zsonglőrködő gyerekek. A gondolkodásra, a finommotorikus tevékenységre, a koncentrációra valamennyi foglalkozáson és a zárókoncert során a fellépésen is szükségük volt. A cirkuszjáték, mint élményterápia is kreativitásfejlesztő hatással bír. A filmklubban Völgyesi Zsuzsa értő magyarázatával művészfilmet nézhettek, melynek témája az érzelmi intelligenciát fejlesztette. Csizmadia Angelika segítségével pedig megismerkedhettek egy különleges hangszerrel, a csembalóval. Hangszertörténeti érdekességeket hallhattak a gyerekek, Angelika az érdeklődőknek csembaló órákat is tartott. Aki kicsit megfáradt, az a játékszobában képességfejlesztő társasjátékokkal foglalhatta el magát. A Korona étterem ízletes ebédeket tálalt minden nap, de gondoskodtunk a gyerekek részére vitaminokban gazdag tízóraikról, uzsonnákról, és a melegre tekintettel megfelelő folyadékpótlásról is. A munkánkat közösségi szolgálatukat teljesítő gimnazista fiatalok segítették. Reggeltől estig programokat kínáltunk a gyerekeknek, hiszen az órarendszerűen megtartott hangszeres és egyéb foglalkozások után, nemcsak pihenő és játék, hanem koncert zárta a tábor majd minden egyes napját. Hétfőn a Rohmann Imre-Kurucz Tünde koncertre került sor, ahol a növendékeink “világszínvonalú” zenei élmény részesei lehettek. Szerdán komolyzenei alkotóműhely tagjainak érezhették magukat, hiszen egy készülő és formálódó négykezesciklus műveiből hallhattak ízelítőt. Csütörtökön a zenetörténetet nagyjainak hétköznapi életébe pillanthattak be Eckhardt Gábor előadásában. Pénteken a gyerekek aktív közreműködésével megtartott zárókoncerten vehettünk részt. A gyerekek számára nagyon fontos élményeket adott a tábor a pandémiás időszak után, és mindez zenével, zenetörténettel, társművészetekkel, jó hangulattal fűszerezve történt meg. A tábor a növendékeink számára fokozott lehetőséget biztosított arra is, hogy a zenedarabok keltette érzéseket, asszociációkat jobban feldolgozhassák, kifejezzék: a gyerekek nyelvi kompetenciájának, érzelmi gazdagságának, fantáziájának fejlesztésére az iskolai órán túl, bővebben jutott időnk.
 
Nem csak a gyerekek, de mi, pedagógusok is sokat tanulhattunk, fejlődhettünk, sok-sok nézőnk pedig élvezhette a színvonalas előadásokat. A zeneiskola hangtechnikus kollégái segítségével az esti koncerteket a facebookon keresztül közvetítettük, a felvételek linkje pedig elérhető iskolánk honlapján. Bízunk abban, hogy ez még csak a kezdet és a jövőben is lesz lehetőségünk a ZeneVarázslat mozgalomhoz kapcsolódni. Közös törekvésünk, hogy a gyerekekben lakozó tálentumot felfedezzük, képezzük, kibontakoztassuk. Szeretnénk közelebb hozni mindenki számára a zenét, a művészetet, hogy azok a mindennapjaik részévé váljanak.