Pedagógiai innovációk a Szobi Fekete István Általános Iskolában

Intézményünkre mindig jellemző volt az új utak keresése és a innovációk iránti érzékenység. 2013-ban az iskola egy TÁMOP pályázat keretében vezetett be új pedagógiai elemeket, majd 2018-ban kapcsolódtunk a Komplex Alapprogramhoz, valamint a Microsoft Innovatív Iskola programhoz. A projekteken belül az iskola pedagógusai számos továbbképzésen vettek részt, melyek elemeit beépítették pedagógiai gyakorlatukba. A következő néhány hónapban egy szakmai cikksorozatot indítunk, melynek keretében bemutatunk néhány jógyakorlatot, melyet kollégáink hatékonyan használnak. Az innovációk célja egy olyan iskola kialakítása, amely megfelel a XXI. század követelményeinek.

Első alkalommal egy 8. osztályos biológia órát mutatunk be, melyet Filó Andrea kolléganőnk tartott.

Az anyagcsere hosszú és összetett témakörének összefoglalása nem egyszerű feladat. Idén a szobi nyolcadikosok egy forgószínpadon találták magukat, mely minden állomásán az egy-egy szervrendszerről tanultakat ismételhették át. A csoportok egy random csoport generátor program segítségével alakultak, és az egyes állomásokon töltött idő végét egy projektorral kivetített időzítő alkalmazás jelezte, mindenhol 8 percet töltöttek el a diákok. A feladatok vegyesek voltak, például csillagokat kellett alkotniuk a vér alkotóelemeinek tulajdonságaival, a modellt kipróbálva le kellett írni a ki- és belégzés folyamatát, vagy a kirakott tableteken az osztály Teams fiókjába feltöltött linkeken található feladatokat kellett megoldani a táplálkozási szervrendszer témaköréből. A diákok kaptak egy részletes feladatlapot, amely segítségükre lesz az otthoni tanulás során is, de az órán is dolgoztak rajta, ha tovább lépést jelző csilingelés előtt végeztek az állomáson. Egy ilyen órán a tanárnak nem a szereplés a feladata, hanem a hosszas előkészület után a háttérbe húzódás, a teremben folyó munka kísérése, egy-egy segítő kérdés feltétele, illetve annak megfigyelése, hogy melyik téma okoz nehézséget, melyet aztán a csoportmunka végeztével át is beszéltünk.

Filó Andrea, biológia-földrajz szakos tanár
Moór Róbert, intézményvezető