Ikt eszközök használata A Juhász Gyula Általános iskola alsó tagozatán

Olyan korban élünk, amikor a gyerekek szinte már az anyaméhben szívják magukba az új technológia iránti igényt. Úgy kerülnek már az iskolába, hogy magabiztosan kezelik az okostelefonokat, tableteket, laptopokat és minden egyéb más digitális eszközt. Kedvenc időtöltésként, sokszor az ezekkel való foglalkozást nevezik meg.
 
A kisgyerekek a technológiai világban élnek és így korai tanulásukat bizonyos fokú IKT képességekkel és IKT műveltséggel kezdik. Ez kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy ezen otthoni tapasztalataira építve megtanítsuk őket a digitális eszközökkel való tájékozódásra és a felfedezett hasznos tartalmak helyes használatára. A gyerekeknek meg kell ismerni és azonosítani kell az IKT mindennapi életükben történő felhasználását. Erre az egyik legjobb színtér az iskola.
 
Célkitűzésünk hogy már a tanulás korai szakaszában integráljuk a digitális eszközöket, hiszen ezen eszközök és az eszközök által kínált tartalom helyes használatát nem lehet elég korán elkezdeni. Bár iskolánk nem tartozik a high-tech intézmények közé mégis megpróbáljuk meglévő forrásainkkal olyan tanulási környezetet kialakítani amelyben, az előbb említett stratégia megvalósítható.
Reméljük, hogy e néhány példa bátorítást ad azoknak a pedagógusoknak, akik eddig féltek vagy félnek ettől a lehetőségtől. Ez nem pusztán egy újabb dolog, amit meg kell tanulni, ez egy eszköz, amit a tudás könnyebb átadására kell felhasználni.
 
A pandémiás helyzet ellenére az általános iskolákban a tantermi tanítás szeptemberben újraindult. A tavaszi tapasztalatainkat felhasználva az online platformokat továbbra is aktívan használtuk, ahol heti szinten feladatokat osztottunk meg a gyerekekkel.
 
A mindennapi tanóráink részévé vált a projektor használata, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek könnyebben kövessék a tanóra menetét és a vizuális eszközök segítségével a tananyagot is könnyebben elsajátíthatják. Pedagógusaink folyamatosan gyártják a digitális tartalmakat, tapasztalataikkal pedig egymás munkáját segítik. A projektornak szintén nagy hasznát vettük ének-órákon is, hiszen a gyerekeknek akkor is élményt kell nyújtaniuk, hogyha a tanóra tevékenységei korlátozottak. Nagy sikert arattak például a videós ritmusgyakorlatok.
 
Van néhány szerencsés osztályunk, ahol már az okostábla előnyeit élvezhetik tanítók és diákok egyaránt. Ők olyan előnyökről számolnak be, melyek az elavult eszközökkel elérhetetlenek. Okostábla esetében a pedagógus nem kell, hogy állandó digitális tartalmakat gyártson, hiszen ezek a táblák már magukban hordozzák a lehetőséget, azt pedig, hogy ezt a tanító milyen fokra emeli, az már csak az ő kreativitásától függ.
 
Kis első osztályosaink örömmel ismerkednek a tablettel végzett egyéni, páros, vagy csoportmunkával. Mivel ők még csak most tanulnak írni, olvasni, számukra a feladatok elérésének módja korlátozott, ezt próbáltuk leegyszerűsíteni. QR kód generálásával, mellyel pillanatok alatt bármikor, elérhető számukra az adott tananyaghoz tartozó gyakorló feladat. Karácsony előtt nagy izgalommal keltették életre a Quiver program segítésével rajzórán készült alkotásaikat.
 
Ahogyan Steve Jobs mondta, mindenkinek meg kellene tanulni programozni, mivel az megtanítja, hogyan gondolkodjunk. Mi ezt ötvözzük Einstein szavaival, miszerint a játék a felfedezés legmagasabb foka és előszeretettel használjuk a bee-bot robotokat első osztálytól. Amellett, hogy a gyerekek játszva tanulják meg az algoritmusok képzését, kódok alkotását, fejlődik a kritikus gondolkodásuk, a problémamegoldó képességük, kreativitásuk, közben pedig remekül szórakoznak. A kis méhecske robotok, minden tanórán bevethetők.
 
Fontos figyelembe venni az egyes gyerekek képességeit, és az eszközök használatát ahhoz igazítani a hatékonyabb tanulás érdekében. A digitális eszközök nagy segítségre vannak a differenciálás megvalósulásában.
 
Ha helyesen használjuk az ikt eszközöket a korai években, akkor az támogatja a gyermek kognitív és érzelmi fejlődését valamint a szociális és együttműködési képességeket. Fokozza és erősíti a gyermekek és a felnőttek között ti kapcsolatokat, hogy mi pedagógusok betekintést nyerjünk a gyerekek gondolkodásában, ezáltal lehetőséget biztosítva a gyermekek tanulásának jobb támogatására.
 
Vargáné Hajdú Alexa
tanítónő