A Teleki-Wattay Művészeti Iskola támogató szervezeteinek bemutatkozása

A Testvérmúzsák Alapítvány a Teleki-Wattay Művészeti Iskola köré szerveződött azzal a kiemelt céllal, hogy támogassa a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket.
 
Évente ösztöndíjjal támogatja az alapítvány a tehetséges növendékeket.
 
2018-ban indult a hárfa szak az iskolában 10 tanulóval, melynek két hangszerét közel 3 millió forintos összegért az alapítvány vásárolta meg a tanszak részére. Az egész Duna-kanyarban csak a mi iskolánkban van lehetőségük a növendékeknek ezen a hangszeren tanulni.
 
Az Alapítvány rendszeres szervezője az alábbi programoknak:
 
Nyári művészeti táborok, Teleki-Wattay Művészeti Napok koncertjei az őszi és tavaszi időszakban, Adventi hangversenyek, Óvódai hangszerbemutatók, Pomázi Zenés Diákszínpad előadásai, Kiállítások szervezése a Testvérmúzsák Galériában, Táncgálák szervezése.
 
A Testvérmúzsák Alapítvány adószáma: 18668597-1-13
 
A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület megalakulása óta híven teljesíti az alapvető célkitűzéseiben vállaltakat. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kezdő hangszertanulók is be tudjanak ülni a zenekarba, ügyelve arra, hogy a nagyobb tudással rendelkező továbbképzősök haladása is folyamatos legyen. Ennek érdekében minden egyes növendék számára differenciált nehézségű anyagot hangszerelünk, így a tehetséges, de a koruk miatt alacsonyabb tudású növendékeink hasznosak és értékes tagjai a zenekarnak, emellett a felsőbb évfolyamban lévők fejlődése is biztosított. A saját hangszerelések száma mára már elérte 200 darabot, amelyet digitális könyvtárban tárolunk. A kották formátuma lehetővé teszi, hogy folyamatosan átdolgozhassuk az éppen aktuális tanulócsoport tudásszintjére.
 
Az elmúlt évben a következő programokat szerveztük meg:
 
Marvel Moziverzum Koncertek, Templomi koncertek, külföldi utazások, hangszervásárlások, külföldi zenekarok fogadása. Az Egyesület évente ösztöndíjjal támogat egy tehetséges növendéket.
 
A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületének adószáma: 18693355-1-13
 
Mindezeket az Önök segítőkész támogatásával valósíthattuk meg. Hálásan köszönjük, hogy rendszeresen figyelemmel kísérik munkánkat, és az előző években is megkerestek minket az adóbevallások időszakában, hogy a törvény által az állampolgároknak lehetőséget biztosított 1%-ot alapítványunk és egyesületünk részére felajánlják.
 
Bővebb információ található a szervezetek honlapjain:
 
Polányiné Takács Judit és Zsideiné Szőke Erika