Elkészült a Váci Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve

A 229/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 21. § értelmében a tankerületi központoknak, mint fenntartónak esélyegyenlőségi intézkedési tervet kell készítenie. Ez a rendelkezés nagy feladatot ró a Váci Tankerületi Központra is, hiszen a tankerületi munkatársaknak egy ismeretlen szakterületben kellett elmélyedniük. A tankerületi központ területén élő gyerekek számára a köznevelésben is biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Az Intézkedési Terv az ehhez vezető út konkrét intézkedéseit kell, hogy tartalmazza.
 
Már 2018-ban a Váci Tankerületi Központ intézményeiben is kijelölésre kerültek olyan referensek, akik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat látják el.
 
„Nagyjából eddig jutottunk el, hogy ezt a hálózatot létrehoztuk és készült egy saját esélyegyenlőségi tervünk saját kútfőből.” – mondja Fehér Mónika, a Váci Tankerületi Központ szakmai vezetője.
 
Bár a Váci Tankerületi Központ illetékességi területét tekintve esélyegyenlőség szempontjából az ország szerencsésebb felében van, mégis a terv kidolgozása mindenhol feladat volt.
 
„Elindult az Oktatási Hivatal EFOP 3.1.5 projektje, ami a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatását célozta meg. A projektbe bevonásra került minden tankerületi központ az országban. Ez óriási segítséget jelentett a problémakörben kevéssé érintett terület számára is. A Hatalmas szakmai segítséget kaptunk az Oktatási Hivataltól. Megtanulhattuk, hogy na is kell felépülnie egy ilyen egy esélyegyenlőségi tervnek, milyen adatokat kellene vizsgálnunk. Az adatainkat hogyan értékeljük ki, stb. Ez a munka a háttérben már másfél éve zajlik.”
 
Minden tervezést megelőz egy helyzetértékelés. Itt sem történt ez másként. A munka során az Oktatási Hivatal azon adatokat, amelyeket az iskolák magukról a statisztikai jelentésben, az országos kompetencia mérés során adtak le, összegyűjtötte és átadta a tankerületeknek egy szakmai útmutatóval együtt. Az adatok kiértékelésével készült el a TEH, azaz a tankerületi esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Erre alapozva lehetett tovább haladni az intézkedési terv irányába.
 
„Kettő év adatát kaptuk meg ömlesztve 2017-2018-ét, így két darab helyzetértékelés született, több ezer adattal. Több mint 21 ezer adatot dolgoztunk fel az Oktatási Hivatal segítségével. Ez a folyamat tavaly lezárult, most a Hivatal már konkrét az intézkedések megtervezését várta tőlünk. Így készült el szeptember 7-re a Váci Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve” – mondja Fehér Mónika.
 
Sem a helyzetértékelések során, sem a mutatókban nem merült fel, hogy az intézményekben akár társadalmi, akár oktatási szegregáció lenne. De ez nem jelenti azt, hogy feladat nélkül maradtak volna az iskolák.
 
Tevékenysége során a Tankerületnek mindig figyelemmel kell lennie az illetékességi területén lévő önkormányzatokkal való együttműködésre. Így az Intézkedési Terv elkészítése során 48 település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) tekintettük át. Az ezekben szereplő adatokat, és észrevételeket is beépítettük a dokumentumba.
 
Öt kategóriát határozott meg ugyanis a Hivatal – pontosabban a Hivatal által ajánlott szakmai módszertan - az intézkedési tervek során, amit figyelni kellett. Például észre kellett venni, ha egy olyan település, ahol több iskola van, van-e olyan amelyik hátrányosabb helyzetben van a többihez képest, a hátrányos helyzetű gyerekek, a lemorzsolódás szempontjából. De azt is meg kellett figyelni, hogy az osztályok között nincs-e egyenlőtlenség, „jó osztály-rossz osztály”.
 
„A nagyon komoly problémák között a Váci Tankerületi Központ egyetlen iskolája sem érintett. Viszont érintett 33 tankerületi fenntartású intézmény a tanulói eredményesség kategóriája területén. Négy mutatót sorolt ide a kialakított módszertan: kedvezőtlen továbbtanulási mutatók, az kedvezőtlen kompetencia mérés eredmények, kedvezőtlen lemorzsolódási valamint hiányzási adatok. Természetesen a 33 intézmény nem mindegyike érintett minden mutató javításában.”
 
Az érintett iskoláknak három évre szóló intézményfejlesztési tervet kell készíteniük, hogy hogyan fogják az adott mutatót javítani. Ez a munka fog hamarosan megkezdődni. A Váci Tankerületi Központ munkatársai most intézményenként elkészítik a helyzetértékeléseket, majd ezután kezdi el az iskola elkészíteni a tervét, ami 2021/2022-es tanévtől indul és három tanéven át tart majd.
 
Az esélyegyenlőségi tervet három évente kell majd felülvizsgálnia a tankerületi központoknak. De, ha probléma van, azt azért érzékelik az iskolák esélyegyenlőségi referensei.
 
December elején Fehér Mónika online tájékoztatót tartott az iskolák vezetőinek, ahol bemutatta az eddig esélyegyenlőségi munkát. Szerette volna felhívni a figyelmüket arra, hogy nem rossz az iskolájuk azért, mert egy-két mutató nem stimmel az intézményben, az nem minősíti sem a tanárokat, sem a diákokat, sem az iskolát.
 
„Az értekezleten szerettem volna felhívni a figyelmüket arra is, hogy nem hagyjuk magukra őket ezzel a feladattal. Jelen pillanatban éppen szerződéskötés van folyamatban egy neves tanügyi szakértővel, , aki minket is és őket is segíteni fogja abban, hogy hogyan is kell egy esélyegyenlőségi tervhez hozzálátni. Emellett egy új kolléganő is érkezett a tankerülethez, Juhász Andrea, aki integritás tanácsadó és esélyegyenlőségi referens lesz.”
 
A tankerület pedig nyomon fogja követni az intézményi munkát, hiszen nem akarják magukra hagyni az iskolákat ezzel a feladattal. Fehér Mónika bízik benne, hogy olyan dokumentumok fognak készülni, amelyeket a jövőben valóban tudnak majd használni az intézmények. 2023/2024-es tanévben pedig megvizsgálják majd, hogy hogyan is sikerült megvalósítania a feladatokat az iskoláknak.
 
Furucz Anita