Nemzeti Tehetség Program öt nyertes pályázata a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában és a hozzá kapcsolódó szervezetekben

NTP-TFJ-20-0016 „Digitális eszközök a komplex tehetségfejlesztésben” címmel 845.000 Ft-ot nyert az iskola. A diákok zenei, intraperszonális és interperszonális készségeinek fejlődéséhez, színpadi jelenlétük magabiztosságának kibontakoztatásához szükség van korszerű technikai eszközökre. A ritmusérzék, az improvizációs képesség, a zenei megfigyelések pontos kialakítása a saját hangszeres tudás élményszerű fejlesztése történik a pályázatban kért modern digitális eszközökkel. (looper pedál, Boomwhackers „hangzó csövek”, Korg digitális zongora, keverőerősítő) Ezek a használati tárgyak a diákok tanulási motivációit erősítik, és lehetővé teszik a korai tehetségfejlesztést.
 
NTP-MŰV-20-0082 „Rajzoljunk színpadra filmet!” - a pomázi Zenés Színpad Macskafogó feldolgozása címmel 1.100.000 Ft-ot nyert az iskola. A színjátszóink fiatal tehetségeinek csoportja élő zenés előadás keretében fogja bemutatni Szikora Róbert – Valla Attila: Macskafogó c. musicaljét. A tehetséggondozó programban a tanulók komplex tehetséggondozásban részesülnek a szabadidős tevékenység keretein belül. A közös alkotáson keresztül több művészeti ágba (színművészet, zene, tánc) is belekóstolhatnak, ezáltal fejlődnek a zenei, interperszonális és mozgásos készségeik.
Testvérmúzsák Alapítvány NTP-MŰV-20-0070 „HangSzín - digitális élményalapú komplex tehetséggondozó program” – címmel 1.150.000 Ft-ot nyert a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola köré szerveződött Testvérmúzsák Alapítvány.
 
A program a kiemelt tehetségű és tehetségígéretes tanulók részére olyan átfogó és hiánypótló ismeretanyag megszerzésére ad lehetőséget, amely minden előadó művészetet tanuló számára hasznos lehet. A diákok megismerkednek a szcenika, benne a hangtechnika területeivel, a gyakorlatban is használva azon elektronikus és digitális technikai eszközöket, melyek segítik színpadi szereplésüket, alkotó tevékenységüket.
 
Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület
 
NTP-ITKK-20-0005 „Harmadik dimenzió - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tehetségfejlesztő programja” 1.000.000 Ft-ot nyert a pomázi Teleki-Wattay Művészet Iskola fúvószenekara köré szerveződött egyesület.
 
A program olyan összetett tudással vértezi fel tehetségeinket, amely birtokában hatékonyabban fejleszthetik fúvós módszerüket, emellett olyan fúvókákat, eszközöket hozhat létre, amely a saját adottságaira épül! Nem mellékes szempont, hogy projekt innovatív jellege miatt, folyamatos kreatív gondolkodásra készteti a növendékeket.
 
NTP-MŰV-20-0041 „A piramis csúcsa - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tehetségfejlesztő programja”
 
1.250.000 Ft-ot -ot nyert a pomázi Teleki-Wattay Művészet Iskola fúvószenekara köré szerveződött egyesület.
 
A projektet az egyesület legtehetségesebb növendékei számára dolgoztuk ki. A tehetség piramis tetején lévő, kiemelkedő kompetenciákkal rendelkező tanítványok részére kifejlesztett programban, a tehetséggazdagító foglalkozások mellett - tudásunk, tapasztalataink megosztásával - felkészítjük tanítványainkat az önálló zenekari munkára, zenei egyesületek alapítására, vezetésére, működtetésére.
 
Polányiné Takács Judit, intézmény vezető