Pallaginé Nagy Ágnes: úgy érzem, az iskolának szüksége van rám

„Mindenkinek vannak álmai. De azért, hogy az álmai valóra váljanak, rengeteg elhatározásra, eltökéltségre, önfegyelemre és erőfeszítésre van szükség.” (Jesse Owens) - ezzel az idézettel kezdte intézményvezetői pályázatát Pallaginé Nagy Ágnes, aki augusztus 15-től hivatalosan is a Váci Földváry Károly Általános Iskola igazgatója lett.

Ágnes már 18 évesen tudta, hogy a pedagógusi pályát szeretné választani. Végig járta a teljes ranglétrát, az intézményben 1991 óta tanít.

„Napközisként kezdtem, aztán tanítóként dolgoztam, közben munkaközösség-vezető lettem, majd osztályfőnök. Hat évig voltam igazgatóhelyettes, majd múlt év októberétől megbízott intézményvezető. Közben elvégeztem a közoktatásvezető képzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen” – kezdte beszélgetésünket.

Ágnes nagyon szeret tanítani, ezért tartott tőle, hogy vezetőként kevésbé tudja majd összeegyeztetni e két feladatot. Helyettesként azonban azt tapasztalta, hogy az irányítás és a tanítás is jól megfér egymás mellett. Nem is tudná elképzelni, hogy ne tanítson. Szeptembertől az egyik első osztályban fog matematikát oktatni, de a szabadidős tevékenységekben is aktívan részt vesz majd.

„Azért jelentkeztem intézményvezetőnek, mert úgy éreztem, hogy a Földváry iskolának szüksége van rám. Itt vagyok régóta, tudom, mit kell tennem, mi az, amiben még előrébb tudunk lépni. Végig úgy éreztem, hogy a kollégák mellettem vannak, mellettem állnak” – mondja. „Mindig igyekeztem valamiben újítani, így például az elmúlt tanévet World Café-val fejeztük be” – teszi hozzá.

„Mit is jelent ez” – tettem fel a kérdést.

„Az utolsó nap kávézóvá alakítottuk az egyik osztálytermet. Az asztalokon apró süteményt, kávét, teát helyeztünk el, majd színes apró cukorkákból válogattak a kollégák, így alkotva 5-6 fős csapatokat. Úgy foglaltuk össze a tanévet, hogy témaköröket választottunk, hogy mik voltak a fő célkitűzések és ezek, hogyan valósultak meg. Minden egyes csapatnak volt egy vezetője, a munkaközösség-vezető. A csapatok körforgóban vándoroltak és megvitatták a tanévet, a következő évi teendőket.”

Ágnes tervei között szerepel az is, hogy bevezetik a Boldog Iskola Programot, amely dr. Bagdy Emőke és Bagdi Bella nevéhez fűződik.

„A program a pozitív fegyelmezéssel és a pozitív pszichológiával kapcsolatos. A programban résztvevő gyermekek olyan technikákat tanulnak, amelyek segítséget adnak számukra a mindennapi életben. Ezen kívül személyiségfejlesztő és boldogságszint növelő technikákat tanulnak. Mindezek kihatnak önismeretük egészséges fejlődésére, teljesítményükre, eredményeikre és kapcsolataikra. A programot szeretnénk szeptembertől beindítani. Már a digitális oktatás ideje alatt pályáztunk diákok rajzaival a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet pályázatára. A téma az volt, hogy számodra mit jelent a boldogság. Nagyon sok jó pályamunka érkezett. A rajzokból két kolléganő montázst készített, és ezt kellett beküldenünk. Szeptembertől boldogságórákat fogunk tartani a jelentkező tizenöt kollégával együtt. Akik havonta egy Boldogságórát tartanak majd a saját osztályukban, ahol fokról fokra ismertetik meg a gyermekekkel a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

A program keretében az iskola egyik pedagógusa már továbbképzésen vett részt, de még most augusztusban az intézmény dolgozói Balassagyarmaton meglátogatnak egy iskolát, ahol már működik a Boldog Iskola Program. Ezenkívül maga Bagdy Emőke is ellátogat majd hozzájuk, hogy továbbképzést tartson a résztvevő tanároknak.

Amikor a Földváry Károly Általános Iskola megalakult, - akkor még Gábor József néven -, több mint 1500 gyerek járt az intézménybe. Ma ez a szám folyamatosan csökken, jelenleg mindössze négyszáz diák jár az iskolába. Pallaginé Nagy Ágnes egyik hosszútávú célkitűzése, hogy ez a szám nőjön.
„Azt vettük észre, hogy növekedést mutat a létszám, hiszen ebben az évben - hét év után-, újra három első osztályt indítunk el, hiszen 72 kisiskolást írattak be erre a tanévre” – mondja.

Büszkék arra, hogy évek óta jól működik egy úgynevezett „Iskolacsilingelő” program is az intézményen belül, amellyel az első osztályba beiratkozó gyerekeket és szüleiket várják. Kiváló kapcsolatot ápolnak emellett az Alsóvárosi óvodákkal is, így például meghívják a kicsiket a Mikulás ünnepségre, karácsonyi műsorra, de más foglalkozást is tartanak nekik. Az óvónők minden tanévben meglátogatják az első osztályosokat, és az alsós intézményvezető-helyettes iskolaérettségről tart szülői értekezletet a nagycsoportos gyermekek szüleinek.

A Földváry az egyik legnagyobb iskola a városban, nagyon jó adottságai vannak, hiszen szép, nagy udvarral, tágas, világos tantermekkel rendelkezik. A fejlesztéseket a Váci Földváry Károly Alapítvány is támogatja, valamint a szülők is sok segítséget nyújtanak. Az intézményben felsőtagozaton magyarból, matekból folyik nívó csoportos oktatás, utóbbi most ugyan leállt tanárhiány miatt, de ezt is folytatni szeretnék a jövőben.

„Szoros kapcsolatot alakítottam ki az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, így az elmúlt hat évben gyakorló helyévé váltunk, kollégáimmal rendszeresen mentoráljuk a leendő pedagógusokat. Most is az új tanítók között van olyan, aki nálunk töltötte szakmai gyakorlatát.”

Nemrég több helyen is lehetett olvasni, hogy az egyik váci iskola a Földváry lesz, ahol szeptembertől iskolaőrt alkalmaznak. Pallaginé Nagy Ágnes szerint a cél nem a megfélemlítés, hanem a jelenlét, mellyel eredményt is érhetnek már el.

„Az iskolaőr feladata az lesz, hogy elősegítse a nyugodt tanulás és tanítás feltételeinek megteremtését, biztosítsa a köznevelési törvényben meghatározott feladatok zavartalan ellátását. Semmiképp sem tudom azt elképzelni, hogy kényszerítő eszközöket kell alkalmaznia. Úgy hiszem, hogy jó partnere lesz a pedagógusoknak, és a nevelő, oktató munkát segítő alkalmazottaknak és segíti a munkánkat. Azt gondolom, hogy jelenléte preventív jellegű lesz.”

A nyár folyamán megszépült, megújult az iskola épülete. Öt tanterem került kifestésre, két tanteremben padlóburkolat cseréjére került sor.

„A villanyvezeték és internethálózat korszerűsítése valósult meg a régi épületben. Több tanteremben és az irodákba is szép, új függönyök kerültek felhelyezésre. Reménykedem, hogy szeptemberre minden tantermet számítógéppel, projektorral és a hozzájuk kapcsolódó interneteléréssel tudunk ellátni, egy tanterembe várjuk még az új iskolabútorokat.”

Az új tankönyvek is megérkeztek, kiosztásra várnak.

„Nálunk év végén nem volt tanévzáró ünnepség a pandémia miatt. Így az első tanítási napon lesz egy tanévzáró-, tanévnyitó, ahol megjutalmazzuk a kiváló eredményt elérő diákjainkat. Az első osztályosokat hagyományosan a nyolcadikosok kísérik be az ünnepségre, ahol fogadalmat tesznek, hogy a Váci Földváry Károly Általános Iskola diákjai lesznek, majd ezen a napon kapja meg minden diákunk a tankönyveiket is” – mondja.

Az iskola büszke az ünnepségeire, amelyeket magas színvonalon szerveznek meg. Népszerű a Földváry Gála is, amelyre minden osztály műsorral készül, a nyolcadikosok keringővel búcsúznak az intézménytől. Sajnos ez idén a világjárvány miatt elmaradt.

Pallaginé Nagy Ágnes úgy érzi, hogy van még feladata, vannak elképzelései, céljai, amelyeket meg szeretne valósítani azért, hogy a Váci Földváry Károly Általános Iskola a város keresett iskolája legyen.

„Olyan intézményt szeretnék vezetni, ahol a munkatársak, a gyerekek jól érzik magukat, a szülők és minden más partner elégedett. Arra készülök, hogy intézményünk hagyományait, jó gyakorlatait megtartva, új lehetőségek, programok felhasználásával szakmai munkánk színvonalát tovább emeljük. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartom az intézmény menedzselését, az iskolamarketinget” – mondta végezetül az öt évre kinevezett intézményvezető.